Birim Temsilcisi: Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN

Birim Temsilcisi Yrd. : Yüksekokul Sekreteri Cevat ÖZÇELİK

Birim Temsilcisi Yrd. : Öğr. Gör. Ramazan GÜZEL