2023 Yılı Hazırlık Programı Öz Değerlendirme Raporu

İÇ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORLARI

01/12/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

16/11/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

13/11/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

06/10/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

26/09/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

25/09/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

20/09/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

14/08/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

05/07/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

20/06/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

30/05/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

27/03/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

18/03/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

07/03/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

20/02/2023 tarihli iç paydaş toplantı raporu

17/02/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

25/03/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

30/06/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

01/07/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

18/07/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

31/07/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

26/08/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

05/09/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

18/11/2022 tarihli iç paydaş toplantı raporu

DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORLARI

20/06/2023 tarihli dış paydaş toplantı raporu

05/06/2023 tarihli dış paydaş toplantı raporu

06/03/2023 tarihli dış paydaş toplantı raporu

02.03.2022 tarihli dış paydaş toplantı raporu

30.03.2022 tarihli dış paydaş toplantı raporu

01.06.2022 tarihli dış paydaş toplantı raporu

28/02/2024 tarihli akademik genel kurul toplantı raporu

20/06/2023 tarihli akademik genel kurul toplantı raporu

19/01/2023 tarihli akademik genel kurul toplantı raporu

İYİLEŞTİRME FORMLARI

26/09/2023 tarihinde yapılan iç paydaş toplantısına istinaden oluşturulan form

20/06/2023 tarihinde yapılan dış paydaş toplantısına istinaden oluşturulan form

20/06/2023 tarihinde yapılan akademik genel kurula istinaden oluşturulan form

25/03/2022 tarihinde yapılan iç paydaş toplantısına istinaden oluşturulan form

30/03/2022 tarihinde yapılan dış paydaş toplantısına istinaden oluşturulan form

30/06/2022 tarihinde yapılan iç paydaş toplantısına istinaden oluşturulan form