OFİS GÖREVLİLERİ

Ofis Koordinatörü:                          Öğr. Gör. Eda YILDIZ

Üye(ler):                                            Öğr. Gör. Eda ÖZTÜRK

                                                           Öğr. Gör. Şermin SEZER TORAMAN

Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan tüm sınavlar Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ofisinin sorumluluğu altındadır. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ofisi, İngilizce Hazırlık Okulunun bir akademik yıl içindeki tüm sınavlarının planlanmasından, hazırlanmasından, yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ofisi, Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan ve üniversitedeki Zorunlu Hazırlık ve İsteğe Bağlı Hazırlık programı ile mesleki ve seçmeli Yabancı Dil dersleri hariç tüm zorunlu Yabancı Dil derslerine ait sınavları hazırlamakla sorumlu birimdir.

Bu sınavlar;

Hazırlık Birimi için

  • Ara Sınavlar,
  • Yarıyıl Sonu Sınavları,
  • Kısa Sınavlar

Zorunlu Yabancı Dil I ve II Dersleri (YD101-102) için

  • Ara Sınavlar,
  • Yarıyıl Sonu Sınavları,
  • Bütünleme Sınavlarıdır.

Bu sınavların dışında Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı, Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ve Erasmus+ Değişim Programı Yabancı Dil Sınavı Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ofisi tarafından hazırlanır. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ofisi, Materyal Seçme ve Geliştirme Ofisi ve öğretim görevlileri ile koordineli çalışarak nesnel, güvenilir ve geçerliliği yüksek sınavlar hazırlar.

Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ofisi hazırladığı tüm sınavlarda Avrupa Ortak Başvuru Metninin ölçütlerini göz önünde bulundurur.

OFİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) Bu ofiste görevli öğretim elemanları ve gerekli durumlarda yüksekokulumuzda görevli tüm öğretim elemanları tarafından yukarıda belirtilen tüm sınavlar için soru üretilir ve bu sorular ofiste görevli öğretim elemanları tarafından içerik, düzey, sınav türü vb. bakımından sınıflandırılarak arşivlenir.

2) Ölçme ve değerlendirme araçları, öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Bu amaç doğrultusunda Materyal Seçme ve Geliştirme Ofisi ile koordineli olarak çalışılır.

3) Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan her bir sınav için sınav zamanı görevli öğretim elemanlarınca hazırlanan soru kitapçığı Ofis Koordinatörüne teslim edilir.

4) Ofis koordinatörü hazırlanan soru kitapçığını söz konusu sınavın yapılış tarihlerinden en geç bir hafta önce sorumlu Müdür Yardımcısına teslim eder.

5) Ölçme ve değerlendirme araçları dört dil becerisinin ve alt becerilerin ediniminin ölçülmesini amaçlar.

6) Ölçme ve değerlendirme uygulama sonuçları öğrencilere öğrenme süreçleri ile ilgili dönüt vermek amacı ile kullanılır.