Yabancı Diller Yüksekokulu 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25 Ocak 2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam ettiği esnada, Üniversitemiz yabancı dil eğitim-öğretim hizmeti Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Daha sonra, YÖK’ün 18/11/2019 tarihli ve E.86486 sayılı yazısı ile  Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kapatılmış ve Yüksekokulumuz aktif hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren, Üniversitemize bağlı tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 2547 sayılı kanunun 5/i maddesi gereği okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitimleri (İngilizce), Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yenilikçi ve daha nitelikli yabancı dil eğitim programları ile yürütülmektedir. Lisans programlarımızda yürütülen seçmeli yabancı dil dersleri, halihazırda İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde verilmektedir. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler için kontenjan dahilinde isteğe bağlı hazırlık sınıfları (İngilizce, Arapça) açılmaktadır.

Yüksekokulumuz tek bölüm altında faaliyet göstermektedir.

Yabancı Diller Bölümü

           * Yabancı Diller Anabilim Dalı

Yüksekokulumuzda 3 Doktor Öğretim Üyesi, 16 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. 

Ayrıca, Yüksekokulumuzda 5 idari personel, 1 daimi işçi görev yapmaktadır.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ SAYILARI

Zorunlu Hazırlık Eğitimi (İNGİLİZCE)                    55

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi (İNGİLİZCE)              36

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi (ARAPÇA)                 15