Ofis Koordinatörü:              Öğr. Gör. Özlem SARI

Üyeler:                                   Öğr. Gör. Dr. Mehtap DEMİRTÜRK

Öğr. Gör. Fatima BENMESSAOUD

Öğr. Gör. Eda ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Işık DAĞDEVİREN

Materyal seçme ve Geliştirme Ofisi, Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programlarının hedefleri doğrultusunda; öğrenci kazanımlarının arttırmak için derslerde kullanılacak kaynaklara derse giren öğretim elemanının talebi doğrultusunda ek kaynak hazırlamak için oluşturulmuştur.

OFİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) Her dönem başında dersi veren öğretim elemanlarının hazırladığı müfredatları toplar.  

2) Öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda toplanan müfredatlara uygun materyal teminini sağlar.

3) Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan sınav sisteminin bir parçası olan portfolyo uygulamasının içeriği ve takvimi belirlenir.

4) Hazırlanan ek materyaller ve yanıt anahtarları ofis koordinatörü tarafından dosyalanarak ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.

5) Sorumlu müdür yardımcısı tarafından, her ayın ilk haftasında tutanaktaki konularla ilgili ofiste görevli öğretim elemanlarının katılacağı bir değerlendirme toplantısı yapılır.

6) Hazırlanan materyaller Google Drive bulut sistemi üzerinden hazırlık sınıflarına giren öğretim elemanlarının kullanımına açık tutulacaktır.

İŞLEYİŞ

  1. Talepte bulunacak öğretim elemanı en az 10 (on) iş günü öncesinden “Materyal Talep Formu” ile ofise başvuruda bulunmalıdır.
  2. Ofise başvuru için talep Formu, ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
  3. Oluşturulan materyal istenilen dersin tarihinden önceki 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilecektir.
  4. Materyallerin çoğaltılmasından talepte bulunan öğretim elemanı sorumludur.
  5. Her bir öğretim elemanı, her sömestirda en fazla 3 (üç) adet materyal talebinde bulunabilir.

Click for Material Request Form.