Toplantı Katılım Tutanakları ve Kararları

Dış Paydaş Toplantıları

06.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanak Formu(Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü)

06.11.2020 Tarihli Toplantı Raporu (Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü)

24.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (Erasmus, Uzem ve Susem)

24.11.2020 Tarihli Toplantı Raporu (Erasmus, Uzem ve Susem)

08.04.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (Sinop TSO İş birliği ile Açılabilecek Kurslar)

10.11.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu ve Raporu (Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü)

İç Paydaş Toplantıları

22.10.2020 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (Kalite ve İç değerlendirme)

04.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (Ders Koordinasyonu)

11.08.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (2021-2022 Akademik Yılı İşlemleri)

17.08.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (Bölüm Kurulu)

28.10.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu (Bölüm Kurulu)

04.11.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu ve Raporu (İç Tetkik ve Kalite Süreçleri)

27.10.2021 Tarihli Toplantı Tutanak Formu ve Raporu (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Ofis / Koordinatörlüklere Ait Toplantılar