1. İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitiminin amacı nedir?

Cevap: Üniversitemizde Eğitim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına kayıt yaptırıp  isteğe bağlı (İngilizce veya Arapça) hazırlık programına başvuran öğrencilere, zorunlu hazırlık programında hedeflenen amaçlarla aynı doğrultuda ve Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde eğitim vermektir.

2. İsteğe bağlı hazırlık programı süresi ne kadardır?

Cevap: İsteğe bağlı hazırlık programının süresi en fazla bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

3. İsteğe bağlı hazırlık programının kontenjanı neye göre belirlenmektedir?

Cevap: İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için her akademik yıl başlangıcında, okulun fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak, belli sayıda bir kontenjan Yabancı Diller Yüksekokulun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenir ve ön kayıtlar öncesinde ilan edilir.

4. İsteğe bağlı hazırlık programına nasıl başvurabilirim?

Cevap: Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, ön kayıt sistemi üzerinden ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan matbu dilekçe/form kullanılarak başvuru yaparak isteğe bağlı hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan ederler. Başvuru için son tarih Yüksekokul web sayfasında ilan edilir.

5. İsteğe bağlı hazırlık programına öğrenci alım nasıl olmaktadır?

Cevap: Belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olması halinde mevcut kontenjan; her bir programdan hazırlık sınıfı için başvuru yapan öğrenci sayısının toplam başvuru sayısına oranı ölçüsünde programlara dağıtılır. Başvuran öğrenciler ilgili programa ait ÖSYM yerleşme puanları esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. Bir programın kontenjanının dolmaması halinde, başka programlara kontenjan aktarımı yapılabilir.

6. İsteğe bağlı olarak hazırlık programını okumak istediğimi beyan ettim. Daha sonra bu kararımdan vazgeçebilir miyim?

Cevap: İsteğe bağlı hazırlık programına başvuran öğrenciler, güz yarıyılı derslerinin başlangıç tarihine kadar hazırlık sınıfından ayrılabilir. Ancak, başvurusu olan hiçbir öğrenci bahsi geçen süre haricinde isteğe bağlı hazırlık sınıfından ayrılamaz.

7. İsteğe bağlı hazırlık programında eğitim göreceğim. Devam zorunluluğum var mıdır?

Cevap: İsteğe bağlıhazırlık sınıfı eğitim programında derslerin en az yüzde %80’ine devam etmek zorunludur.

8. Devamsızlıktan kalırsam nasıl bir yol izleyebilirim?

Cevap: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır, programdaki eğitimlerine devam edemezler, yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler. Ancak bir sonraki öğretim yılı başında, YD101 ve YD102 derslerinden muafiyet için uygulanan Seviye Tespit Sınavına girebilirler. 

9. İsteğe bağlı hazırlık programında uygulanacak sınavlar nelerdir?

Cevap:

a) Kısa Süreli Sınavlar (Quiz): Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan kısa süreli sınavlar (quiz) 25-30 dakikalık sınavlardır. Bu sınavlar, ders saati içerisinde öğrencilere önceden haber verilmeden uygulanır. Bu sınavların telafisi yoktur. Sınav günü raporlu olan öğrencilerin girmediği kısa süreli sınavlar, not hesaplamasına dahil edilmez.

b) Ara Sınavlar (Vize): Ara sınavlar (vize) her yarıyılda ders saatlerinde uygulanır. Sınav günleri akademik takvime göre belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu alan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınabilir.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Öğrencilere birinci yarıyıl (güz dönemi) sonunda uygulanır. Yarıyıl sonu sınavına sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir.

d) Program Sonu Yeterlilik Sınavı: Öğrencilere ikinci yarıyıl (bahar dönemi) sonunda uygulanır. Bu sınava sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir.

e) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavları, Güz ve Bahar Dönemleri içindeki ara sınavlar için yapılır. Kısa süreli sınavlar (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümlere göre belirlenir.

f) Proje/Ödev/Dosya Değerlendirmesi: Öğrencilerin her dönem içerisinde yaptıkları yazılı değerlendirme ve sözlü ödevlerinin yer aldığı çalışmalarının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.

10. İsteğe bağlı hazırlık programında bütünleşik ortalamam kaç olursa başarılı olurum?

Cevap: Bütünleşik başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olur.

11. İngilizce Hazırlık Programına devam eden ve bu programı bir akademik yıl sonunda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir?

Cevap: İsteğe bağlı hazırlık eğitimi devam şartını yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler mezun oluncaya kadar bu dersleri (YD101 ve YD102) almak ve başarmak zorundadır.

12. Hocamız geç kalırsa ders düşer mi?

Cevap: Hayır. Yüksekokul idaresi tarafından dersin o gün yapılamayacağı söylenmediği takdirde dersin başlamasını beklemeniz gerekmektedir.

13. Tüm sınıf derse gelmezse ders iptal olur mu?

Cevap: Hayır. Öğrencinin derse gelmemesi bunu mümkün kılmaz.

14. Arkadaşım derse misafir olarak gelebilir mi?

Cevap: Hazırlık Programı öğrencisi olmayan öğrencilerin derse girmelerine izin verilmez.

15. Yabancı Dil eğitimimin sonunda alacağım ortalama puan lisans öğrenimimi etkileyecek mi?

Cevap: Hayır, etkilemeyecektir.

16. Hazırlık sınıfı için ayrıca kayıt yaptırmam gerekiyor mu?

Cevap: Hayır. Eğitim-Öğretimin başladığı tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu’nda derse başlayacaksınız.

17. İlk hafta ders yapılıyor mu? Dersler ilk günden başlıyor mu?

Cevap:  Evet. Dersler ilk ders saatiyle birlikte başlar.

18. Hazırlık sınıfı ders kitaplarını nereden temin edebilirim?

Cevap: Hazırlık sınıfında kullanılacak olan ders kitapları, ilgili yayınevlerinden temin edilecektir. Derslere kitapsız gelinmesine ve fotokopi kitap kullanılmasına izin verilmez.

19. Hazırlık sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapılabilir mi?

Cevap: Hayır.

20. Sınavda kopya ve başkasının yerine girme durumları olursa ne olur?

Cevap: Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılır.

21. Derse geç kalırsam ne olur?

Cevap: Öğrenciler derse zamanında gelmekle yükümlüdür. Derse geç kalan öğrenci yoklamada yok işaretlenir ve devamsızlığa işlenir.

22. Sınav itirazımı e-posta aracılığıyla yapsam olur mu?

Cevap: Sınav itirazının eposta aracılığıyla yapılmaması gerekmektedir. Eğer eposta aracılığıyla yapılırsa değerlendirmeye alınmaz. İtiraz dilekçesinin şahsen ya da faks yoluyla Yüksekokula yapılması gerekmektedir.

23. Kullanabileceğim matbu bir itiraz dilekçesi formu var mıdır?

Cevap: Evet. İtiraz dilekçesi olarak SÜ YDYO web sayfasındaki sınav itiraz dilekçesi kullanılmalıdır.

24. İtiraz dilekçemin sonucu bana ne zaman ve nasıl duyurulur?

Cevap: İtiraz Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Komisyonunca incelenerek, sonuç itiraz süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Dilekçe sonucu öğrencinin Sinop Üniversitesi öğrenci e-postasına gönderilir.

25. Öğrenci belgemi nereden alabilirim?

Cevap: Öğrenci belgenizi Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Ofisinden veya E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden alabilirsiniz.