Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olarak aldıkları Yabancı Dil I (YD101) ve Yabancı Dil II (YD102) isim ve kodlu derslerdir. Eğitim Fakültesi için bu kodlara karşılık olarak, sırasıyla GKZ103 ve GKZ104 kullanılır.

Üniversitemiz yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde, zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet değerlendirmesi için YDYO tarafından gerçekleştirilen Seviye Tespit sınavına girebilirler.

  1. Seviye Tespit Sınavı, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca akademik takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.
  2. Öğrenci başvuruları, ilk kayıt esnasında alınır ve sonradan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  3. Başarı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınava giren öğrencilerden 50 dahil 60’a kadar puan alanlar YD101, 60 ve üzeri puan alanlar ise YD101 ve YD102 dersleri için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulurlar ve aldıkları not başarı notu olarak kaydedilir.
  4. Seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, açıldığı yarıyılda bu dersleri alarak başarılı olmak zorundadır.

Click here for Placement Exam Sample.