Yeterlilik Sınavı, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan bir programda öğrenim görmeye hak kazanmış olan öğrencilere, hazırlık sınıfı muafiyeti değerlendirmesi amacıyla YDYO tarafından uygulanır. Sınav, okuma (reading), dinleme (listening), yazma (writing), konuşma (speaking), sözcük bilgisi (vocabulary) ve dil bilgisi (grammar) becerilerini ölçmeye yöneliktir.

  1. Yeterlilik sınavı, her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.
  2. Yeterlilik sınavının tarihi ve yeri Yönetim Kurulunca belirlenir ve YDYO resmi web sayfasından ilan edilir.
  3. Yeterlilik sınavının ilk oturumuna girmeyen öğrenciler sınavın ikinci oturumuna giremez. Sınav başarı puanı, test edilen beceriler üzerinden bütünleşik ortalama şeklinde hesaplanır.
  4. Bütünleşik ortalaması 100 üzerinden 70 puan olan öğrenciler yeterlilik sınavından başarılı olur ve kayıtlı oldukları programın birinci sınıfına başlamaya hak kazanır.
  5. Yeterlilik sınavında başarısız olan veya bu sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav uygulanmaz ve yeterlilik sınavı iptal edilmez.

YDYO gerekli gördüğü durumlarda, yeterlilik sınav sonuçlarına dayalı kur sistemine geçiş yapabilir.

Click here for the Proficiency Exam Sample.