OFİS GÖREVLİLERİ

Ofis Koordinatörü:                          Öğr. Gör. Fatih ALGAN

Üye(ler):                                            Öğr. Gör. Mahmut ÖNER

Üniversitemizin kalite birimiyle eş güdüm içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalite süreçlerini yürütmek, ulusal ya da uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuru, akreditasyon standartlarının sağlanması, akreditasyonun yinelenmesi süreçlerinin sevk ve idaresini yapmak üzere yüksekokul müdürü tarafından öğretim elemanları arasından seçilenlerden oluşmaktadır.

OFİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bu ofis stratejik plan hazırlama, öz değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra, Bologna süreci kapsamında yapılacak kalite geliştirme ve kalite güvence çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulmuştur. Ofiste Stratejik Plan Hazırlama, Kalite Geliştirme, Birim Faaliyet Raporu oluşturma ve Performans İzleme ve Değerlendirme Ekipleri, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri öncülüğünde görev yaparlar.