Ofis Koordinatörü:              Öğr. Gör. Ramazan GÜZEL

Üyeler:                                   Dr. Öğr. Üyesi Yakup KİRİŞ

Öğr. Gör. Işık DAĞDEVİREN

                                              

Üniversitemizin “Bilimsel ve Toplumsal Faaliyet Beklentileri”ni karşılama yönünde uygun araştırma görevlerini ve projeleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Ofisimizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

OFİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. YDYO’nun misyon ve vizyonuna uygun, potansiyel projelerin planlanması ve yürütülmesi sağlanır.
  2. Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak yeni projelerin duyurulması ve uygulanması için gerekli çalışmalar yapılır.
  3. Eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik araştırmalar yürütülür ve çözümler geliştirilir.
  4. Kurumumuzda görev yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürecinde yaptıkları araştırma ve çalışmalardan diğer öğretim elemanlarının haberdar olması sağlanır.
  5. Öğretim elemanları çeşitli eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğrenme ve öğretme etkinliklerine katılımları için teşvik edilir.
  6. Yabancı dil eğitimiyle ilgili yürütülen projeler hakkında bilgi temin edilerek bu projelere başvurular desteklenir.
  7. Öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza Yurt içi ve yurt dışı proje fırsatları duyurulur bu projelerde yer almak isteyenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi yapılır.