Ofis Koordinatörü:               

Öğr. Gör. Can ŞİMŞEK

Üyeler:                                    

Öğr. Gör. Özlem KESERCİ ÖZTÜRK                                               

 Öğr. Gör. Yeliz KANAL

Sosyal Etkinlik Birimi; okulumuza yeni başlayan öğrencilerin yeni okullarına, yeni şehirlerine ve yeni hayatlarına daha hızlı ve sağlıklı uyum sağlamaları; ayrıca arkadaşlarıyla ve okul idari ve akademik personeliyle daha iyi ilişkiler kurması amacıyla kurulmuştur. Bu amaca hizmet edebilmek için, belirli aralıklarla, panolar ve web sayfası aracılığıyla etkinlik öncesi öğrencilere duyurular yapılarak; kültür turları, müze gezileri, sinema etkinlikleri ve şehrin kültürünü ve turistik değerlerini tanıtıcı, eğitici faaliyetler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra; hali hazırda üniversitemizde var olan sosyal kulüpler tanıtılıp, öğrencilerden bu kulüplere üye olmaları, beğeni ve yetenekleri konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

OFİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) Akademik yıl başında toplantı yapılarak, yıl içerisinde yapılacak olan sınıf dışı etkinliklerin isim, içerik, tarih ve yerleri belirlenir.

2) Belirlenen etkinliklerin görev dağılımı yapılır.

3) Yapılan etkinliklerin haber metinleri oluşturulur.

4) Yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler, fotoğraflar ve materyaller arşivlenir.

5) Bir önceki yıl toplantısında görüşülen konuların hayata geçirilip geçirilemediğine dair ayrıntılar tartışılır.