Yabancı Diller Anabilim Dalı Hakkında Bilgiler

Program Hakkında Genel Bilgi

Yabancı Diller Bölümü – Yabancı Diller ABD öncelikle,  Üniversitemizin hazırlık sınıfı bulunan programlarında öğrenim görecek öğrencilere, hedeflenen seviyelere ve amaçlara göre İngilizce ve Arapça eğitimi vermektedir.

Yoğun Hazırlık Programı, öğrencilerine, hazırlık sonrası devam edecekleri programlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bunun yanında gelecekteki sosyal ve mesleki hayatlarında etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Arapça ve İngilizce Hazırlık sınıfları zorunlu hazırlık ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları olmak üzere ikiye ayrılır. Hazırlık programları oluşturulurken fakültelerin, yüksekokulların bölümlerinin ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurulur.

Ayrıca Üniversitemiz bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokullarda yürütülen zorunlu, seçmeli veya zorunlu seçmeli yabancı dil dersleri İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak üzere, öğretim kadromuzca verilmektedir.

Yüksekokulumuz deneyimli ve dinamik akademik kadrosu, dil laboratuvarları, modern öğretim materyalleri ve teknolojileri, kütüphanesi ve desteklediği sosyal etkinlikler ile öğrencilerine sınıf dışında da geniş eğitim olanakları sağlamaktadır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programının Amacı (ZHP)

Sinop Üniversitesi bünyesinde ilgili yabancı dille eğitim – öğretim yapılan programlardaki öğrencilerin yeterlik sınavında başarılı olamamış ve yabancı dil seviyeleri yeterli düzeyde olmadığından yeterlik sınavına girmemiş öğrencilerin kanun gereği bulunmak zorunda oldukları İngilizce “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programıdır” (ZHP).

İngilizce veya Arapça bilgileri yeterli düzeyde olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce/Arapça yeterlilik sınavında başarılı oldukları takdirde bu Programdan muaf tutulmakta ve doğrudan kendi bölümlerindeki programlara devam edebilmektedirler.

Hazırlık Programına devam edecek öğrenciler daha sonra Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girer ve yabancı dil seviyelerine uygun bir hazırlık sınıfında en az iki yarıyıl süresince yabancı dil öğrenimi görürler. Yılsonu bitirme sınavında başarısız olma durumunda iki yarıyıl daha devam etme hakkına sahiptirler.

Bu Programın amacı öğrencilere okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme, metinleri Türkçeye çevirebilme gibi profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli dil iletişimi yeterlilikleri kazandırmaktır. 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programının Amacı (İBHP)

Bu programda, okumaya hak kazandıkları bölümlerde yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu tutulmayan öğrenciler kendi tercihleri ile öğrenim görürler. İsteğe bağlı hazırlık programları belirlenirken de fakülte ve yüksekokulların, bölümlerinin ihtiyaçları esas alınarak İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının gerekliliği değerlendirilir.

Programda okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerine yönelik, bu becerileri bütünleştiren bir yaklaşımla iki dönem süren yoğun bir program yürütülmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitemizin hazırlık sınıfı bulunan programlarından birini kazanan öğrenciler yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda 1 yıllık olan Yabancı Diller ZH veya  İBH programlarından birine kayıt yaptırırlar.

Başarı Koşulları

Hazırlık sınıfındaki her ders için Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, yarıyıl içinde Kısa Süreli Sınavlar (Quiz), Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı, Program Sonu Yeterlik Sınavı, Mazeret Sınavı, Proje/Ödev/Dosya Değerlendirmesi gibi sınavlar ve performans ödevleri yapılmaktadır. Yarıyıl sonunda düzenlenen yabancı dil sınavına girmek için yabancı dille eğitim yapılan lisans programı öğrencilerinin B2, kısmen yabancı dille eğitim verilen veya eğitim dili Türkçe olan lisans öğrencilerinin B1 düzeyine yükselmiş olmaları gerekmektedir.

Sinop Üniversitesi,  Yabancı Diller Yüksekokulu,  Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi: 

https://ydilyo.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/75/2021/08/2-Yabanci-Diller-Yuksekokulu-Yabanci-Dil-Egitim-Ogretim-ve-Sinav-Yonergesi.pdf

Yönergemizin Dayanağı:

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Akademik Personel
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DEMİRTÜRK

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2141
e-posta: mehtapd[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Abdelhalim

Uthman AHMED

Arapça
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2157
e-posta: mahmed[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Eda YILDIZ

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2152
e-posta: edayildiz[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Ramazan GÜZEL

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2133
e-posta: rguzel[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Özlem KESERCİ ÖZTÜRK

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2144
e-posta: ozlemo[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Yeliz KANAL

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2147
e-posta: yelizkanal[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Işık DAĞDEVİREN

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2143
e-posta: isikdagdeviren[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Can ŞİMŞEK

Almanca
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2148
e-posta: cansimsek[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Fatih ALGAN

Rusça
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2155
e-posta: falgan[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Mahmut ÖNER

Rusça
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2149
e-posta: moner[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Özlem SARI

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2156
e-posta: ozlemsari[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Büşra ŞATIR

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2146
e-posta: bsatir[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Cafer AKTAŞ

Arapça
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2151
e-posta: caktas[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Isgandar BABABAYLI

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2162
e-posta: ibababayli[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Ece Firuze BADAK

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2164
e-posta: efbadak[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Sabahattin AYDİN

Arapça
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2158
e-posta: saydin[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Nur Efşan GÜL

İngilizce
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2163
e-posta: ngul[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Sümeyye TAŞ

Arapça
Bölüm: Yabancı Diller
Dahili: 2153
e-posta: [@]sinop.edu.tr